Företaget har upphört.
För närmare info kontakta:
Info@lagerstam.se